/ News / /

Twee Belgische “Lead reviewers” ontvangen een VN-Award !

Patricia-Grobben-300px.jpgAlle Partijen bij het VN-Klimaatverdrag (UNFCCC) hebben verplichtingen om te rapporteren over de voortgang van hun klimaatbeleid. De jaarlijkse nationale broeikasgasinventaris, tweejaarlijkse voortgangsrapporten en 4-jaarlijkse Nationale Mededelingen ingediend door ontwikkelde landen worden geëvalueerd door een team van experten. Elk team staat onder leiding van twee zogenaamde Lead Reviewers.

Jaarlijks ontmoeten meer dan 100 Lead Reviewers elkaar om lessen te trekken uit de voorbije klimaatrapporteringscyclus en aanbevelingen op te stellen voor de volgende evaluatiecyclus.

Tijdens de "Lead Reviewers"-vergadering van begin maart 2017 in Bonn heeft de VN negen Lead Reviewers, waaronder 2 Belgen, een Award toegekend voor hun werk in 2016:

  • Patricia Grobben van de federale Dienst Klimaatverandering kreeg een “Award for Professionalism”
  • Koen Smekens, werkzaam bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), kreeg een “Award for Leadership”.

Koen-Smekens-300px.jpgDe evaluaties hebben tot doel de transparantie van de uitvoering van klimaatbeleid te verhogen, en tegelijk ook te bepalen hoe de kwaliteit en de efficiëntie gedurende de volgende rapporteringscyclus kan verbeteren. Zo werden in 2016 in totaal 43 tweejaarlijkse rapporten van ontwikkelde landen onder de loep genomen.


Meer info