/ News / /

België ratificeert de Overeenkomst van Parijs !

COP21_goedkeuring_akkoord.jpg

Minder dan een jaar na de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs door 194 Partijen en enkele maanden na zijn inwerkingtreding, heeft België de Overeenkomst van Parijs geratificeerd en vervoegt hiermee de 141 landen die momenteel al hun ratificatie-, aanvaardings-, goedkeurings- of aansluitingsinstrument hebben neergelegd.

Om in werking te treden moest de Overeenkomst van Parijs, die op 12 december 2015 werd goedgekeurd, geratificeerd worden door ten minste 55 Staten die samen 55% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen. De eerste drempel werd op 21 september 2016 en de tweede op 5 oktober 2016 overschreden. De Overeenkomst is in werking getreden op 4 november 2016, 30 dagen nadat aan beide voorwaarden werd voldaan en net voor de COP22 in Marrakesh.

Er was dus minder dan een jaar nodig om de Overeenkomst in werking te laten treden, wat een record vertegenwoordigt voor een internationaal verdrag met dergelijk belang. Dit is een belangrijk politiek signaal dat duidelijk aangeeft welke prioriteit gegeven wordt aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Op 6 april 2017 heeft ook België zijn ratificatie-instrument neergelegd bij de Verenigde Naties en wordt hierdoor het 142ste land dat de Overeenkomst ratificeert. Alles werd in het werk gesteld om de Belgische ratificatie zo snel mogelijk te laten gebeuren, maar  de Overeenkomst van Parijs wordt op Belgisch niveau beschouwd als een gemengd verdrag, waardoor 6 parlementen (federaal, de gewesten en de gemeenschappen) hun goedkeuring dienden te geven vooraleer België zijn ratificatieproces kon afronden.