/ Pro News / /

België sluit aan bij het 'NDC Partnership'

NDC-Support-Initiative-900p.jpg© BTC / Dieter Telemans 

In een gezamenlijke brief gaven minister Marghem[1] en minister De Croo[2] aan dat België lid wil worden van het NDC Partnership. Dit partnerschap, een samenwerkingsverband tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden en internationale instellingen, werd officieel gelanceerd in november 2016 op de COP22 in Marrakech.

De partners werken samen om de ambitieuze doelstellingen op het vlak van het klimaat en duurzame ontwikkeling te bereiken, waarover akkoorden werden gesloten in 2015 in de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en in de Overeenkomst van Parijs, een mijlpaal voor het klimaatbeleid.

Om de klimaatengagementen opgenomen in de ‘Nationally Determined Contributions’ (NDCs) en in de gerelateerde ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) te realiseren, moeten de landen nieuwe benaderingen ontwikkelen om de barrières voor het bereiken van deze doelstellingen te overwinnen.

Het NDC Partnership biedt een forum voor uitwisseling van informatie, het leren van elkaars ervaringen en de coördinatie van activiteiten, zowel op internationaal als op nationaal niveau. Het lidmaatschap ervan is vrijwillig en wordt gekenmerkt door het onderschrijven van de leidende beginsels van het partnerschap, die zijn werk en dat van de partners richting helpen geven. Meer informatie over het NDC Partnership is beschikbaar op http://www.ndcpartnership.org/.

In hun brief informeren de ministers Marghem en De Croo het NDC Partnership van het Belgisch federaal NDC-initiatief dat eind 2016 werd gelanceerd. Dit initiatief wil landen die in aanmerking komen, ondersteunen bij de realisatie van hun NDCs via acties op het vlak van de broeikasgasinventaris, de ontwikkeling en uitvoering van hun klimaatbeleid en toegang tot klimaatfinanciering.

Van de 47 aanvragen voor ondersteuning ontvangen van 21 landen, werden er 3 voorstellen geselecteerd. De Belgische federale Dienst Klimaatverandering zal:

  • Rwanda en Kameroen bijstaan met concrete acties met betrekking tot het opstellen van hun broeikasgasinventaris, een essentieel element van het ‘transparency framework’ van de Overeenkomst van Parijs;
  • Ivoorkust ondersteunen bij de integratie van klimaatverandering en ecosysteemdiensten in nationale en lokale planningsprocessen.

Meer informatie over het Belgisch federaal NDC-initiatief en deze concrete projecten.

 


[1] Minister van Energie, leefmilieu en Duurzame ontwikkeling

[2] Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post