/ Pro News / /

België sluit zich aan bij de Climate and Clean Air Coalition

logo_CCAC.png

In augustus 2017 is België als 54ste land toegetreden tot de Climate and Clean Air Coalition (CCAC), wat het aantal partners op 116 brengt.

De coalitie is een wereldwijd initiatief, gelanceerd in 2012 onder impuls van Hillary Clinton en met een secretariaat dat verzekerd wordt door het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). CCAC is een platform voor de uitwisseling van informatie tussen de partnerlanden (Partijen van het VN-Klimaatverdrag) en tal van andere actoren, zoals gewestelijke regeringen, intergouvernementele organisaties, steden, ondernemingen en NGOs.

De coalitie tracht de klimaatverandering te bestrijden en de luchtkwaliteit te verbeteren via het ondernemen van acties die de uitstoot terugdringen van zwarte koolstof en van broeikasgassen met een korte levensduur (de zogenaamde ‘Short Lived Climate Pollutants’ of SLCPs) maar met een groot opwarmend vermogen, zoals methaan en fluorhoudende koolwaterstoffen (HFK’s). De partners dragen bij met hun expertise, kennis en werk, maar ook via een bijdrage aan het door de CCAC beheerd fonds.

De werkzaamheden zijn gefocust op het ondernemen van actie in de praktijk in 11 domeinen. Deze initiatieven werden gekozen gezien hun emissiereductiepotentieel op korte termijn. Zeven initiatieven focussen op één specifieke sector, de vier andere initiatieven zijn cross-sectorieel van aard:

 • diesel
 • olie & Gas
 • afvalverwerking
 • baksteenproductie
 • HFK’s
 • energie in de residentiële sector
 • landbouw
 • nationale Actie en Planning inzake SLCP’s ondersteunen
 • financiering
 • wetenschappelijke kennis over en analyse van de uitstoot en uitstoottrends van SLCPs
 • gezondheid

In de huidige context waarin het leiderschap van de VS sterk zal afnemen, vertegenwoordigt de coalitie een belangrijke hefboom voor klimaatactie.  De CCAC heeft trouwens een belangrijke rol gespeeld bij de adoptie in november 2016 van het Amendement van Kigali aan het Protocol van Montreal, dat als doel heeft de uitstoot van HFK’s uit te faseren.

 

Het engagement van België

De coalitie heeft België meerdere malen uitgenodigd een partnerland te worden. Tijdens COP22 in Marrakech, eind 2016, heeft het Secretariaat haar uitnodiging herhaald en heeft het minister Marghem en de 3 gewestelijke ministers persoonlijk ontmoet. Nog tijdens deze COP hebben de 4 ministers hun interesse voor een deelname herbevestigd.

Door een partnerland van de coalitie te worden verzekert België zich van een deelname aan diens ‘High Level Assembly’ en herbevestigt ons land zijn engagement om een ambitieus en efficiënt beleid te voeren op het vlak van de klimaatverandering en de luchtkwaliteit.

 

Coordinatie binnen België

Aangezien deze coalitie de thema’s klimaatverandering en luchtkwaliteit – of in ruime zin het leefmilieu - behandelt, zal de ‘intra-Belgische’ coördinatie verzekerd worden door een thematische subgroep van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM). Een expert van de federale Dienst Klimaatverandering zal de functie van ‘focal point’ op zich nemen.