/ News / /

Lancering van de ‘Klimaatcoaches’:
op pad in de 3de graad secundair

Alle wegen leiden naar… een koolstofarme maatschappij in 2050

coaches-launch5.jpg

Op 27 april 2017 lanceerden Minister Marie Christine Marghem, de federale Dienst Klimaatverandering en GoodPlanet samen het project « klimaatcoaches » in de Ecole des Frères in Doornik. Deze jonge ‘coaches’ zullen de leerlingen van de 3de graad secundair begeleiden en inzicht bijbrengen in de uitdagingen van een koolstofarme maatschappij, en in de wijzen waarop we deze doelstelling tegen 2050 kunnen bereiken. Dat doen ze aan de hand van de webtool ‘My2050’.

‘My2050’ (www.my2050.be) wil een debat stimuleren over de manier waarop België zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 à 95% (t.o.v. 1990) kan terugdringen. My2050, gebaseerd op een gelijkaardige tool voor experten, laat toe de wegen te verkennen waarlangs deze doelstelling bereikt kan worden. De tool biedt de burgers - en de leerlingen van de 3de graad secundair in het bijzonder - de mogelijkheid om:

  • een inzicht te verwerven in de veranderingen die mogelijk zijn in verschillende sectoren;
  • een eigen transitiescenario uit te werken door het kiezen van ambitieniveaus voor de verschillende ‘hefbomen’ uit deze sectoren. Elke keuze wordt onmiddellijk zichtbaar in het virtuele landschap;
  • meteen de uitstootvermindering van dit scenario te zien voor ons land in 2050;
  • een analyse van dit scenario te maken en de kosten ervan te berekenen;
  • het scenario op te slaan, te vergelijken en te delen via de sociale media.

Om de leerkrachten en leerkrachten bij te staan in dit voor onze maatschappij zo belangrijk debat, hebben de 2 projectpartners (de federale Dienst Klimaatverandering en de NGO GoodPlanet,especialiseerd in Natuur- en MilieuEducatie) een twaalftal “klimaatcoaches” – jong gediplomeerde universitairen met een communicatietalent en een vorming op het vlak van het leefmilieu en educatie – geselecteerd en intensief opgeleid. Tegen het einde van 2017 zullen deze coaches 300 klassen – verspreid over heel België gedurende twee lesuren begeleid hebben.

 “Ik bedank de klimaatcoaches bij voorbaat voor het bewustmaken van de jongeren voor de uitdagingen en opportuniteiten van deze noodzakelijke veranderingen”, kondigt de Minister aan. “Hun rol in deze transitie is cruciaal. Ik nodig ook de leerlingen uit om samen te debatteren over de beste oplossingen om de toekomstige generaties veilig te stellen en om hun ervaringen te delen via de sociale media via #My2050.”

Elke leerkracht van de 3de graad secundair kan een aanvraag indienen op:  http://climatecoach.goodplanet.be/nl/

 

klimaatcoaches-300x200px.jpg coach-300x200px.jpg coachs-climat-300x200px.jpg
 klimaatcoaches.pdf coach.pdf   coachs_climat.pdf 
     
coaches-launch1.jpg coaches-launch2.jpg coaches-launch6.jpg
coaches-launch1.pdf coaches-launch2.pdf   coaches-launch3.pdf
     
coaches-launch3.jpg My2050-NL-300x225px.jpg coaches-launch4.jpg
coaches-launch4.pdf  My2050-NL.pdf  coaches-launch5.pdf

 

Meer foto's op http://www.marghem.be/fr/photos

 

Voor meer inlichtingen :