/ News / /

Nieuwe rapporten over het beleid voor uitstootreductie en de projecties

Op 27 maart 2017 heeft België aan de Europese Commissie 2 rapporten bezorgd over “het beleid en de maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen” en over de “nationale projecties voor de uitstoot van broeikasgassen”. Deze verplichte rapportering is tweejaarlijks en kadert in de EU-Verordening nr. 525/2013 (“Monitoring Mechanism”).

Volgens de nieuwe projecties zou de nationale uitstoot tegen 2025 met ongeveer 4% moeten verminderen, om vervolgens te stabiliseren. De projecties van de zogenaamde “niet-ETS”-sectoren (de sectoren die niet onder het Europees emissiehandelssysteem vallen, voornamelijk de gebouwen en het transport) geven aan dat de in het Europese energie-klimaatpakket vastgelegde reductiedoelstelling van 15% (t.o.v. 2005) in 2020 niet zal bereikt worden (NB: voor het geheel van de periode 2013-2020 bereikt België wel zijn doelstelling bereiken, waarbij het tekort op het einde van de periode opgevangen wordt door de te grote reducties in het begin van de periode).

Het tekort (iets meer dan 3 miljoen ton CO2) zal niet opgevuld worden door de ‘bijkomende maatregelen’ die in de projecties opgenomen zijn. Dit tekort groeit nog aan in de loop van de periode 2020-2030, wat suggereert dat grote inspanningen nodig zullen zijn om België op het gepaste pad te brengen om de tegen 2030 verwachte uitstootvermindering te realiseren en om in lijn te zijn met de wereldwijde langetermijndoelstelling, die de opwarming ruim onder de 2°C opwarming ten opzichte van de pre-industriële periode te houden en de gevoerde actie verder te zetten om de opwarming te beperken tot 1,5°C.

 

Meer info: