/ Pro News / /

Publieksraadpleging over de EU-strategie voor adaptatie aan de klimaatverandering

EU_Adaptation_strategie_NL.PNGDe adaptatiestrategie van de Europese Unie werd in 2013 aangenomen en beoogt een verhoogde weerbaarheid van Europa tegen de effecten van de klimaatverandering. De Europese Commissie evalueert momenteel de uitvoering van die strategie en lanceert daarom een publieksraadpleging om de meningen van de stakeholders te kennen.

Om deze evaluatie tot een goed einde te brengen, heeft de Europese Commissie o.m. ‘country fiches’ uitgewerkt die de vooruitgang van de 28 Lidstaten op adaptatievlak willen evalueren. De ‘landenfiche’ van België is online beschikbaar.

De online raadpleging sluit af op 1 maart 2018. De evaluatie van de strategie zou tegen de herfst van 2018 afgerond moeten zijn.

Om deel te nemen aan de publieksraadpleging: klik hier.

Meer info over adaptatie in België vindt u op deze website.