/ Pro News / /

België ratificeert het Doha-amendement
van het Protocol van Kyoto

BE-ratification-Doha-Amendment-350px.jpgTijdens de klimaattop in Bonn (COP23), op 14 november 2017, heeft ons land het Doha-amendement van het Protocol van Kyoto - aangenomen tijdens de klimaattop in Doha (eind 2012) – officieel geratificeerd. Dit amendement stelt een tweede verbintenisperiode in van dit Protocol van Kyoto, met name van 1 januari 2013 tot 31 december 2020.

Hiervoor heeft ons land zijn ratificatie-instrument officieel neergelegd bij het VN-secretariaat In New York, in het gezelschap van andere lidstaten van de Europese Unie, die hun procedure doorlopen hebben en op de klimaattop een sterk signaal willen geven, zoals Duitsland en Zweden.

Deze bijkomende neerleggingen brengt het totaal aantal landen dat dit amendement geratificeerd heeft op 88.

De weg is echter nog lang want in totaal zijn er 144 landen nodig om de inwerkingtreding van dit amendement te verzekeren. Intussen gaf ook de Europese Unie te kennen het amendement nog voor eind 2017 te zullen ratificeren.

 

Meer info: