/ News / /

België en de Green Growth Group pleiten voor een EU-budget dat rekening houdt met de langetermijn-klimaatambities

De Europese Commissie zal in mei een voorstel op tafel leggen voor de langetermijnbegroting van de Europese Unie voor de periode na 2020, omdat in dat jaar de huidige begroting 2014-2020, het Meerjaarlijks Financieel Kader (Multi-Annual Financial Framework) genoemd, afloopt.

In deze langetermijnbegroting worden de grote lijnen en de maximabedragen voor alle activiteitengebieden vastgelegd om de jaarlijkse algemene begrotingen beter voorspelbaar te maken en te stroomlijnen. Tijdens de informele Europese Raad van 23 februari 2018 debatteerden de staatshoofden en regeringsleiders alvast een eerste keer over de politieke prioriteiten voor deze nieuwe langetermijnbegroting.

De Green Growth Group (een informeel netwerk van lidstaten die pleiten voor een ambitieus Europees klimaatbeleid) publiceerde daarom in de marge van de Milieuraad van 5 maart een verklaring, waarin opgeroepen wordt voor een budget dat in overeenstemming is met de langetermijnambities op het vlak van klimaatverandering. België is lid van deze Green Growth Group, en het was de Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault die namens ons land tekende en wiens beurt het momenteel is om België in de Raad te vertegenwoordigen.

Het is volgens de Green Growth Group-ministers belangrijk om de klimaatdoelstellingen ook in het toekomstige budget te ‘mainstreamen’ en zo expliciet een gedeelte van het budget te reserveren voor klimaatactie. Voor de huidige periode (tot 2020) werd beslist om 20% van het budget in te zetten voor klimaat-gerelateerde doeleinden.

Daarnaast is het ook belangrijk dat ook het overige deel van het budget wordt gespendeerd op een manier die coherent is met de transitie naar een koolstofarme samenleving, om niet toekomstgerichte  investeringen te vermijden.

Volgens de Green Growth Group-ministers hebben subsidies die niet coherent zijn met de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs, zoals bijvoorbeeld aan koolstofintensieve projecten, geen plaats in het toekomstige EU-budget. 

 

Meer info: