/ News / /

België publiceert zijn 7de Nationale Mededeling en zijn 3de Tweejaarlijks Rapport

NC7_EN_450px.jpg

 

Eind december 2017 publiceerde België zijn ‘7de Nationale Mededeling’ onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering - een gedetailleerd bilan van zijn activiteiten om de klimaatverandering te bestrijden – en zijn 3de tweejaarlijks rapport, als bijlage toegevoegd aan de 7de Nationale Mededeling.

Dit officieel rapport, opgesteld door de Nationale Klimaatcommissie dankzij de bijdrage van een groot aantal experten van de gewestelijke en federale administraties en van diverse instellingen, brengt een schat aan informatie bijeen over de uitstoot van broeikasgassen, de toekomstige prognoses, het beleid, de adaptatiemaatregelen, het onderzoek en de systematische waarneming, de financiële middelen en technologieoverdracht, en de initiatieven op het vlak van sensibilisatie, educatie en opleiding.

Het rapport is met andere woorden een referentiedocument met betrekking tot alle aspecten van het klimaatbeleid in België.

Het volledig rapport is uitsluitend online en in het Engels beschikbaar.

Een samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels, zowel in digitale als gedrukte vorm.

 

Meer informatie