/ News / /

COP24: België opnieuw voorvechter voor de integratie van gendergelijkheid in het klimaatbeleid

Gender_Equality_Declaration.jpg

Op 11 december 2018 heeft ons land zich op de klimaattop in het Poolse Katowice (COP24) aangesloten bij de genderverklaring ‘Accelerating climate action with gender equality’. Deze verklaring, een initiatief van Chili, Costa Rica en Peru, werd intussen ook al ondersteund door Finland, Zweden, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

Deze genderverklaring vertrekt van het gegeven dat vrouwen en meisjes in regio’s met veel armoede meestal sterker getroffen worden door de effecten van klimaatverandering, minder toegang hebben tot besluitvormingsprocessen en minder wegen op het klimaatbeleid en op klimaatplannen en -maatregelen. En dit terwijl vrouwen lokaal vaak  een belangrijke rol spelen in een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en in duurzame praktijken op het vlak van het huishouden en de gemeenschap.

België neemt al enkele jaren standpunten in die het klimaatbeleid willen inbedden in een bredere context van duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Enkele maanden geleden heeft ons land zich trouwens ook aangesloten bij de FOR ALL COALITION, die tot doel heeft om gendergelijkheid en respect voor mensenrechten in de multilaterale milieuverdragen (waaronder dus ook de Overeenkomst van Parijs) te versterken.


Meer info: