/ News / /

COP24 – Een essentiële stap in de implementatie van de Overeenkomst van Parijs

COP24-presidency-900px.jpg
In de late avond van zaterdag 15 december 2018 - meer dan 24 uur later dan gepland – kon COP 24 afgesloten worden met de goedkeuring van de “Katowice Climate Package”. Daarmee was deze klimaatconferentie, die op zondag 2 december 2018 - ook een dag vroeger dan gewoonlijk - begonnen was, een van de langst durende ooit.

De sleutelelementen in het Katowice Climate Package zijn :

  • het ‘Paris Rulebook’ dat de uitvoeringsregels voor de Overeenkomst van Parijs (afgesloten tijdens COP21 in 2015) vastlegt
  • de politieke boodschap afkomstig van de Talanoa Dialogue
  • enkele nieuwe afspraken inzake klimaatfinanciering.

Met de aanname van robuuste uitvoeringsregels voor de Overeenkomst van Parijs (het Paris Rulebook) is er nu een concrete handleiding die aangeeft welke informatie moet opgenomen worden in de nationale klimaatplannen, hoe de rapportage over het gevoerde klimaatbeleid moet verlopen, en wat het verloop is van de vijfjaarlijkse ambitiecyclus, die moet toelaten om het globale ambitieniveau geleidelijk te verhogen.

Over de spelregels voor de koolstofmarkt werd geen akkoord bereikt. Sommige van de voorstellen vervat in de teksten zouden de geplande emissiereducties onder de Overeenkomst van Parijs sterk hebben uitgehold en waren dus onaanvaardbaar. De onderhandelingen hierover worden in 2019 wel verdergezet.

De Talanoa Dialoog (*), de allereerste keer dat het ambitiemechanisme van de Overeenkomst van Parijs werd geactiveerd, werd in Katowice afgerond met een politieke fase. In de belangrijkste beslissing van de klimaatconferentie (1/CP.24) wordt zowel verwezen naar dit proces als naar het Speciale IPCC-Rapport. Het politieke signaal is evenwel niet zo sterk als de EU en een meerderheid van andere landen zouden gewild hebben, door toedoen van enkele dwarsliggers.  De EU en de andere leden van de High Ambition Coalition namen zich niettemin voor om hun klimaatambities op te trekken tegen 2020 en hun Nationally Determined Contributions (NDC) te versterken.

De Climate Summit, die de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties in september 2019 in New York zal bijeenroepen, wordt dan ook een belangrijke stap om het politieke momentum voor meer ambitieuze klimaatplannen in 2020 te versterken.

Klimaatfinanciering maakt zoals steeds ook deel van het pakket:

  • donoren zullen hun intenties inzake  klimaatfinanciering op voorhand kenbaar maken
  • er werd beslist dat het Adaptatiefonds verder zal werken onder de Overeenkomst van Parijs
  • vanaf 2020 zal er gedebatteerd worden over een nieuwe langetermijndoelstelling voor klimaatfinanciering na 2025.

Een positieve opsteker na de eerste week van COP 24 was het akkoord dat de Partijen en inheemse volkeren bereikten over de operationalisering van het Platform voor Lokale Gemeenschappen en Inheemse Volkeren, met de oprichting van een Facilitatieve Werkgroep, een echte innovatie inzake betrokkenheid van inheemse volkeren in het UNFCCC-proces.

COP25 zal plaatsvinden in Santiago de Chile, in januari 2020.

Uitgebreide verslaggeving en fotomateriaal

 

* De Talanoa-dialoog is een facilitatieve dialoog over het globale ambitieniveau. Hij werd in 2018 opgestart werd met het Speciale IPCC-Rapport over 1,5°C opwarming als één van de belangrijkste inputs, en werd op COP 23 in Bonn omgedoopt werd naar ‘Talanoa Dialogue’ – een traditionele methode voor overleg in Fiji, voorzitter van COP23.

COP24-platform-indigenous-people-900px.jpg