/ News / /

Neem deel aan de enquête van de Europese Unie over het toekomstig klimaat- en energiebeleid

EU-strategy-LT-GHG-emissions-reduction.jpgDoor het ondertekenen van de Overeenkomst van Parijs (eind 2015) heeft de Europese Unie zich geëngageerd om tegen 2020 een langetermijnstrategie voor het verminderen van de uitstoot van broeikassen in de EU op te stellen.

Deze strategie zal een visie inhouden voor een koolstofarme economie, waar zowel het klimaat, de bevolking en de economie baat bij zullen hebben. 

In het kader hiervan zullen overgangsscenario's worden geanalyseerd voor alle sectoren van de economie.

Daarbij zullen de mogelijkheden en gevolgen van de toepassing van innovatieve technologieën, de sectorale integratie en een betere toegang tot alternatieve keuzemogelijkheden voor de consument worden onderzocht. Maar ook de gevolgen voor de continuïteit van de energievoorziening, de investeringen, het concurrentievermogen, de economische groei en de werkgelegenheid, en de gevolgen voor burgers en bedrijven.

De Europese Commissie wil de visies en overwegingen kennen van alle belanghebbenden in de economie en de samenleving over de wijze waarop de ambitie van de EU kan worden verwezenlijkt, en rekent op uw bijdrage aan dit proces.

Laat uw stem horen en vul de online enquête in tegen uiterlijk 9 oktober 2018 (kies rechtsboven de juiste taal).