/ News / /

Internationale conferentie van Enabel over klimaatverandering in Afrikaanse steden

Op 9 en 10 oktober 2018 organiseerde het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel, in samenwerking met de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Brussel een internationale klimaatconferentie rond de aanpak van de klimaatverandering in secundaire steden in Afrika.

 

ClimateDays1-500px.jpgNu handelen

“Het klimaatrapport dat het VN-klimaatpanel (IPCC) gisteren (8 oktober) gepubliceerde, is een wereldwijde waarschuwing en zet iedereen voor zijn verantwoordelijkheden.” Met deze woorden leidde Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling de conferentie in.

Deze conferentie, die experts van Europese ontwikkelingsagentschappen, de Europese Commissie, ngo's, universiteiten, vertegenwoordigers van partnerlanden en burgemeesters uit secundaire steden bijeenbracht, bood een unieke kans om ervaringen uit te wisselen en professionele netwerken uit te bouwen.

Meer dan 170 deelnemers uit binnen- en buitenland debatteerden er over manieren om klimaatverandering te integreren in de ontwikkelingsstrategieën van secundaire steden, onder meer in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

“We moeten hier de klimaatverandering aanpakken, maar mogen zeker de armste landen niet vergeten. Zij zijn nog een veel groter slachtoffer van de klimaatverandering.” Dat was de boodschap van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en van Enabel-directeur Jean Van Wetter.

 

ClimateDays2-500px.jpgStedelijke gebieden het kwetsbaarst

“Meer dan de helft van de wereldbevolking woont vandaag in stedelijke gebieden, in 2050 loopt dat op tot bijna zeven mensen op tien. Steden dragen sterk bij tot de klimaatverandering via de uitstoot van broeikasgassen, en tegelijk zijn ze het kwetsbaarst voor de negatieve gevolgen van die klimaatverandering, zoals hittegolven, overstromingen en krachtige stormen. In de minst ontwikkelde landen zijn de gevolgen des te erger”, preciseerde Jean Van Wetter.

Vooral de secundaire steden in Afrika zijn sterk afhankelijk van de landbouw en van de natuurlijke rijkdommen uit het hinterland. Aandacht gaat onder meer naar het vertalen van nationale klimaatplannen in lokale projecten, de ontwikkeling van groene economie en milieuvriendelijk bouwen. De discussies moeten ook leiden tot aanbevelingen voor de nieuwe Belgische samenwerkingsprogramma's met Rwanda, Benin en Tanzania.

 

100 miljoen euro per jaar

“De klimaatconferentie van Enabel komt op een cruciaal moment. Niet alleen is er het nieuwe klimaatrapport van IPCC, maar het thema moet ook een plaats krijgen in onze samenwerking met de partnerlanden. Vandaag al trekt ons land zowat 100 miljoen euro uit om de armste landen te ondersteunen de klimaatverandering het hoofd te bieden. Dat is nodig. Want die armste landen worden het hardst getroffen, maar hebben het minste middelen om zich te beschermen”, verklaarde Alexander De Croo.