/ News / /

‘Talanoa’-dialoog tussen de Beneluxlanden

banner Talanoa TOP.PNG

logo Talanoa.PNG
België, Nederland en Luxemburg zijn op 24 september 2018 in Brussel samengekomen om een stand van zaken op te maken van hun strijd tegen de klimaatverandering.

In de geest van het klimaatakkoord van Parijs organiseerden de Beneluxlanden er een ‘Talanoa’-dialoog, genoemd naar een traditionele praktijk waarmee in Fiji aan verzoening wordt gedaan (zie onderaan). Deze oefening moet helpen nagaan waar we staan met onze klimaatacties, vooral op het vlak van de doelstelling om de klimaatopwarming ruim beneden de 2° C te houden en ernaar te streven deze te beperken tot 1,5°C. Uiteraard met de bedoeling om het ambitieniveau op klimaatvlak te verhogen.

 

Talanoa-intro2.jpg Talanoa-intro1.jpg Talanoa-working-groups.jpg
     
 Verwelkoming door Maryem van den Heuvel, Nederlandse ambassadrice  Inleiding door Thomas Antoine, secretaris-generaal van de Beneluxunie  Discussies in één van de 4 thematische werkgroepen


Een honderdtal personen hebben in kleine groepen gewerkt op 4 thema’s: energie-efficiëntie, transport, financiering en de realisatie van een rechtvaardige transitie. De resultaten van deze uitwisselingen werden voorgesteld aan de ministers van de Benelux en hun vertegenwoordigers.

Op het einde van de dag hebben de ministers een ‘statement’ geschreven dat de volgende punten onderlijnt:

  • de noodzaak om onze economie koolstofvrij te maken om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken
  • het belang van het speciale IPCC-rapport over de temperatuurstijging met 1,5 °C, dat begin oktober gepubliceerd wordt
  • de invloed van de EU op de internationale onderhandelingen en het belang van haar strategie om de uitstoot van broeikasgassen op lange termijn in de EU te verminderen
  • de noodzaak tot samenwerking tussen de Beneluxlanden
  • de noodzaak om het ambitieniveau van alle Partijen van het Klimaatverdrag te herzien
  • de noodzaak om middelen te vinden op dat elke sector van de economie evenredig zou bijdragen tot de vermindering van de broeikasgassen, vooral in de transportsector
  • de noodzaak om geschikte omstandigheden te creëren om publieke en private investeringen aan te moedigen
  • de noodzaak om innoverende methoden te vinden als antwoord op de klimaatuitdagingen, vooral in de armste en meest kwetsbare landen

 

Talanoa-Van-Ypersele.jpg Talanoa-Bruyninck+ministers.jpg Talanoa-youth.jpg
     
 Voorstelling van de resultaten van één van de 4 werkgroepen (hier Jean-Pascal Van Ypersele - UCL) Debat met Carole Dieschbourg (Luxemburgs minister), Marcel Beukeboom (Nederlandse speciaal klimaatgezant) en Allal Mesrar (raadgever minister Marghem) o.l.v. Hans Bruyninck (Europees Milieu Agentschap)  Verklaring door de UN Youth Delegates van Luxemburg en België


Dit ‘statement’ herinnert er ook aan dat de transitie naar een koolstofarme maatschappij op een rechtvaardige manier dient te gebeuren, in de bredere context van een duurzame ontwikkeling, van een respect van eenieders rechten en van het betrekken van de stakeholders. In het statement dringen de ministers ook aan op een nauwere samenwerking tussen de Beneluxlanden.

Een begeleidingscomité zal zorgen voor de opvolging van de voorstellen die tijdens deze dag geformuleerd werden. De ministers hebben zich geëngageerd om een officiële, meer uitgewerkte verklaring op te stellen, die hun engagementen in meer detail zullen toelichten en die vervolgens op de website van het VN-Klimaatverdrag zullen gepubliceerd worden.

 

Talanoa-dialoog

In 2018 wordt in het kader van het VN-Klimaatverdrag (UNFCCC) voor het eerst formeel geëvalueerd hoe ver we staan in de realisatie van deze doelstellingen. Een mechanisme van vijfjaarlijkse evaluatie en herziening van de wereldwijde klimaatinspanningen heeft tot doel deze inspanningen in lijn te brengen met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs van eind 2015.

Met de Talanoa Dialogue, die van start is gegaan op 1 januari 2018, wordt voor het eerst een antwoord gezocht op de vragen  waar we heen moeten en hoe we daar geraken. In december wordt dit proces afgesloten tijdens het Ministeriële segment UNFCCC COP24 in het Poolse Katowice.

Talanoa is een traditioneel woord dat in Fiji en in de Stille Oceaan wordt gebruikt. Het doel is om verhalen te delen, empathie op te bouwen en verstandige beslissingen te nemen voor het collectieve welzijn. Deze vorm van dialogeren verhoogt het onderling vertrouwen en bevordert het besluitvormingsproces.

Meer informatie op https://talanoadialogue.com


banner Talanoa BOTTOM.PNG