/ News / /

3de "Multilateral Assessment" van België tijdens de COP25 in Madrid

Tijdens de COP25 (en meer bepaald de 51ste meeting van de ‘Subsidiary Body for Implementation’ – SBI) in Madrid is België op zaterdag 7 december 2019 onderworpen aan zijn derde “Multilateral assessment”.


Tijdens deze evaluatie presenteerde België aan de internationale gemeenschap:

  • een bilan van de vooruitgang die geboekt is in de realisatie van zijn internationale engagementen op het vlak van de reductie van de uitstoot van broeikasgassen
  • een stand van zaken betreffende de recente evoluties
  • de lopende projecten

België beantwoordde ook de vragen van Japan, Brazilië, India, Nieuw-Zeeland en Zwitserland.

De presentatie en de mondelinge uitwisseling (op 1:07) van vragen en antwoorden zijn beschikbaar op het volgende adres: https://unfccc.int/MA/Belgium

Deze finale evaluatie werd voorafgegaan door een periode van 3 maanden met een schriftelijke uitwisseling via een webportaal. Tijdens deze periode kon eender welke Partij vragen stellen. Zo beantwoordde België toen al 9 vragen van 4 landen (Turkije, Japan, Nieuw-Zeeland en de Republiek Korea).

SBI51-500px.jpg

Étienne Hannon en Peter Wittoeck van de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid