/ News / /

België organiseert de internationale conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’

climateoceans-logo-200px.png

De gevolgen van de klimaatverandering voor de oceanen vormen een grote bedreiging voor het ganse mariene ecosysteem. Om het hoofd te bieden aan wat waarschijnlijk de grootste milieu-uitdaging van deze eeuw is, organiseert België de conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’, een internationaal evenement dat op dinsdag 19 februari 2019 in het Egmontpaleis in Brussel plaatsvindt. Deze conferentie is een initiatief van Marie Christine Marghem, Belgisch minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en Philippe De Backer, Belgisch minister van de Noordzee.

Deze conferentie op hoog niveau zal zich concentreren op de bedreigingen voor de mariene biodiversiteit, de noodzaak om de uitsloot van schepen te verminderen en het potentieel voor offshore-energieproductie. Tijdens deze bijeenkomst zullen ook de meest recente initiatieven van internationale organisaties, staten, de privésector en NGO's worden besproken.

België, vertegenwoordigd door zijn Eerste Minister en de ministers van Leefmilieu en van de Noordzee, zal prins Albert van Monaco, de ministers van rechtstreeks betrokken landen (Marshalleilanden) en hoge ambtenaren van internationale organisaties die zich op politiek en wetenschappelijk vlak met deze uitdaging bezighouden (UNFCCC, UNESCO, IMO, Europese instellingen) verwelkomen. Tot slot zullen ook vertegenwoordigers van de jongeren hun bezorgdheden uiten over de klimaatverandering.

Tijdens het evenement zal aan de verschillende stakeholders worden voorgesteld om de ‘Brussels Climate Change & Oceans Declaration’ te ondertekenen en zo hun betrokkenheid voor toekomstige generaties te herbevestigen.