/ News / /

Definitieve versie van het geïntegreerde
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

NEKP_cover_150px.pngConform de verplichtingen uit de verordening inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie heeft België eind 2019 haar definitief geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) overgemaakt aan de Europese Commissie. 

Dit plan legt de doelstellingen van het energie- en klimaatbeleid vast voor de periode 2021-2030 en beschrijft de te nemen maatregelen die moeten toelaten deze te bereiken. 

Dit plan is het resultaat van het bijeenbrengen van de energie- en klimaatplannen van de drie gewesten en van de Federale staat. Het werd opgesteld op basis van een ontwerpplan dat eind 2018 aan de Europese Commissie bezorgd werd, en hield rekening met de aanbevelingen van de Europese Commissie op dit ontwerp, de resultaten van een publieksbevraging, de regionale consultatie met de buurlanden, en de adviezen van vele belanghebbenden. 

Meer informatie: https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl/wat-is-het-nekp#het-definitief-plan