News en persberichten

News

Nieuwe beperking voor gassen die de ozonlaag afbreken

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuw verbod in werking getreden op “ozonlaag afbrekende stoffen” (ozone depleting substances of ODS). Het is nu niet langer mogelijk hydrochloorfluorkoolstofverbindingen (HCFK’s) in te voeren om ze te herverpakken alvorens ze opnieuw uit te voeren.

Geen resultaat komt overeen met uw zoekopdracht. Probeer een ander sleutelwoord.