/ News / /

Lancering van het Europese Pact voor het Klimaat op 4 maart: schrijf u nu in !

climatepact 04-03-2020.jpg

Op woensdag 4 maart 2020 lanceert de Europese Commissie in het kader van de EU Green Deal in samenwerking met het Europese burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie het Europese Pact voor het Klimaat.

Met dit Pact wil de Europese Commissie alle burgers, het maatschappelijk middenveld, de bedrijven, alle overheden op verschillende beleidsniveaus, maar de steden en de gemeenten in het bijzonder, engageren om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving waar te maken.

Tijdens dit event worden onder meer vertegenwoordigers van steden en gemeenten in ons land - de burgemeesters in het bijzonder, maar ook de jongeren uit die steden en gemeenten - uitgenodigd om deel te nemen aan een burgerdialoog in aanwezigheid van de eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie, de heer Timmermans.

Ziehier het volledige programma van dit event.

Indien u wenst deel te nemen, schrijf u hier tegen vrijdag 21 februari ten laatste in. Zoniet verspreid deze informatie met de boodschappen van het Europese burgemeestersconvenant via :