/ News / /

Nieuwe cijfers over de uitstoot van broeikasgassen in België

Op 15 januari 2020 heeft België aan de Europese Commissie zijn nieuwste "Nationale inventaris voor broeikasgasemissies» bezorgd.

Deze inventaris vertegenwoordigt de jaarlijkse verklaring over de Belgische uitstoot van broeikasgassen.

Hij schetst de evolutie van deze uitstoot in België voor de periode 1990-2018, maar maakt ook een analyse van de bijdrage van de verschillende broeikasgassen en van de belangrijkste sectoren aan de totale uitstoot.

Meer info