/ News / /

Rapporteringverplichtingen voor bedrijven over fluorhoudende broeikasgassen

Hieronder vindt u belangrijke informatie over de rapportering in 2020 in het kader van de Europese Verordening (EU) nr. 517/2014 inzake gefluoreerde broeikasgassen (F-gasverordening).

Het Europees Milieuagentschap (EMA) is verantwoordelijk voor het beheer van deze bedrijfsgebonden rapportering over deze fluorhoudende koolwaterstoffen (de zogenaamde HFK’s). Deze rapportering gebeurt via de Business Data Repository (BDR).

De verslaggevers

Voorafgaand aan de rapportering moeten bedrijven zich registreren via het F-gasportaal van het Directoraat-generaal Klimaat (DG CLIMA) van de Europese Commissie. Dit portaal bevat het HFK-register overeenkomstig artikel 16 van de F-gasverordening en vergemakkelijkt de toegang tot de jaarlijkse rapportering.

Alle huidige bedrijven die geregistreerd zijn in het F-gasportaal hebben een uitnodiging ontvangen om te rapporteren volgens hun bedrijfsprofiel. Indien dit niet het geval is, gelieve dan op het portaal uw bedrijfsgegevens en status te controleren.  Er bestaat een Nederlandstalige handleiding voor de toegang tot dit F-gasportaal.

Binnen het portaal is een nieuwe tool beschikbaar gesteld die bedrijven moet helpen bij het vinden van een onafhankelijke auditor voor hun jaarverslagen. Auditbedrijven kunnen nu hun gegevens aan het portaal doorgeven om te worden opgenomen in een lijst die zichtbaar is voor geregistreerde bedrijven.

Tijdslijn voor de rapportering

De gegevens van de F-gassen moeten door bedrijven online worden aangeleverd. Deze procedure maakt het mogelijk om de kwaliteit van de gegevensverzameling te garanderen en het verzamelen van de gegevens te vergemakkelijken, terwijl de last voor alle betrokken partijen wordt verminderd. Informatie over de procedurele aspecten van het rapporteringsproces wordt naar alle geregistreerde bedrijven gestuurd.

Het tijdschema voor het rapporteringsproces door bedrijven in 2020 is als volgt:

  • 13  februari 2020: opening van het BDR-platform voor de rapportering in 2020
  • 31 maart 2020: wettelijke termijn voor de indiening van officiële gegevens door bedrijven, zoals bepaald in de F-gasverordening.


BDR-helpdesk

Het BDR-platform beschikt over een ondersteunende informatie en een permanente helpdesk.

EU-rapporten over F-gassen

De gerapporteerde gegevens worden gebruikt voor de doeleinden van de F-gasverordening en voor de nieuwe EU-rapportering in het kader van het Protocol van Montreal.

Daarnaast worden 2 EU-verslagen en een indicator opgesteld:

  • een samenvattend verslag om de EU-burgers te informeren over de situatie van het onderwerp
  • een voortgangsverslag van het EU-optreden op dit gebied. Dit verslag wordt gepubliceerd als het jaarlijkse verslag van het Europees Milieu Agentschap over F-gassen.
  • een samenvattende indicator om de EU-burgers te informeren over de voortgang van de afbouw van de fluorhoudende koolwaterstoffen (HFK’s).